Control orientat 2

  • Organización

    1x1 a un quadrat i 4 passadors a fora, 1 sense pilota
  • Proceso

    L'atacant de dintre el quadrat a d'anar a rebre la pilota d'un dels passadors i passar-la al que no en té

Estructura del entreno:

Progresión


Duración:

01 min

Autor: alpitranyu ferreries


Ejercicios similares - Parte del entrenamiento:

Progresión

POSESION 8 v 8 + 3C(Portero + 2 Pivotes)
TRABAJO CON LA LINEA DEFENSIVA(con oposición)
Coordinaci

Ejercicios similares - Duración:

01 min

01-01
fuerza explosiva y definicion
Escalones Variante 1

Ejercicios similares - Autor:

alpitranyu ferreries

Control orientat
Pressing
Zig-zag percepció


Cargar...