Control orientat 2

  • Organización

    1x1 a un quadrat i 4 passadors a fora, 1 sense pilota
  • Proceso

    L'atacant de dintre el quadrat a d'anar a rebre la pilota d'un dels passadors i passar-la al que no en té

Estructura del entreno:

Progresión


Duración:

01 min

Autor: alpitranyu ferreries


Ejercicios similares - Parte del entrenamiento:

Progresión

Circuito coordinación
PRESION BLOQUE ALTO
VELOCIDAD DE REACCION 3

Ejercicios similares - Duración:

01 min

01-04
potencia y definicion
Capacidad Intuitiva

Ejercicios similares - Autor:

alpitranyu ferreries

Zig-zag percepció
Control orientat
Control orientat devanters


Cargar...