Técnica del pase amb cambis de posició

  • Organización

    Cuadrat de diferens mides dapenent del grup de jugadors i del treball a fer.
  • Proceso

    En el cuadrat marcats per conos,se surt de las dos cantons diagonalment tal com esta indica l'esquema grafic, cambi de posicio tal com indica el grafic. Técnica:controls,pase,paret. Tacica:50% pendre decisions Fisica:40% desplaçaments constans Dificultat:30%

Duración:

15 min

Autor: JOAN PONT BUIXEDA

Ejercicios similares - Duración:

15 min

Spiderman
Rondo hexagonal con 3 equipos
CIRCUITO DE PASES CON FINALIZACION

Ejercicios similares - Autor:

JOAN PONT BUIXEDA

Combinacions amb finalitzacio


Cargar...